ESO EUROŠKOLA s. r. o.

Zřizovatel Euroškol a Trojského gymnázia v České republice

Akreditace MŠMT

Všechny Euroškoly jsou zařazeny Ministerstvem školství ČR do rejstříku škol.

Velmi dobré hodnocení

Všechny Euroškoly jsou velmi dobře hodnoceny Českou školní inspekcí.

Střední školy s garancí kvality

Co Euroškoly nabízejí?

Nadstandardní rozsah výuky jazyků

Vysoký rozsah výuky výpočetní techniky

Forma výuky prostřednictvím fiktivních firem

Certifikáty a mezinárodní zkoušky

Třetí cizí jazyk ve vybraných zaměřeních

Nadstandardní informovanost rodičů a studentů

Co můžete získat nad rámec výuky?

  • Certifikát znalosti jazyků
    ZD z němčiny, ESOL, SESOL, PET z angličtiny
  • Certifikát počítačové gramotnosti
    ECDL (European Computer Driving Licence)
  • Certifikát European Assistant ESA
    Vzdělávací program European Schools for Higher Education in Administration and Management
  • Státní zkoušku z psaní na počítači